Raspberry Pi

Raspberry Pi Pi 3 Model B, KIT
Raspberry Pi Pi 3 Model B, KIT Varenr.: NNIT-RASP-KIT Incl Case,HDMI,16GB memory
Læs mere
Raspberry Pi Pi 3 Official Starter Kit
Raspberry Pi Pi 3 Official Starter Kit Varenr.: RPI3-MODB HDMIOSK-WHT White U:Create Pi3 16GB w/ Noobs PSU 1m HDMI Case
Læs mere
Raspberry Pi Pi Pi 4 4GB Varenr.: PI 4 4G MODEL B Single-board computer
Læs mere
Raspberry Pi Pi Pi 4 Case Red White Varenr.: RPI4 CASE RED/WHITE
Læs mere
Raspberry Pi Pi 4 2GB Varenr.: PI 4 2G MODEL B
Læs mere
Raspberry Pi Pi Power Supply USB-C for Varenr.: RPI4 PSU EU BLACK pi 4 B Black
Læs mere
Raspberry Pi Pi Power Supply USB-C for Varenr.: RPI4 PSU EU WHITE pi 4 B White EU plug
Læs mere
Raspberry Pi Pi Pi 3 Model B 1GB ARM8 Varenr.: PI 3 MODEL B_STD 1GB
Læs mere