EBN

EBN VFD CUST. DISP.
EBN VFD CUST. DISP. Varenr.: Z2400101 FOR POS/PPC 755s
Læs mere
EBN VFD CUST. DISP. Varenr.: Z2400002 FOR POS/PPC 752, 755, 856, 857
Læs mere
EBN BOXSTER3 J1900 2.42GHz 4GB Varenr.: B0302001 BPC03-B-1900 W/64G SSD,4G RAM EU CORD
Læs mere
EBN POS 755 P-CAP Varenr.: F7506011 4G RAM 128G SSD EU Cord
Læs mere
EBN XPOS72A, 15", J1900, Win10 IOT Varenr.: F72TE102-1 SSD 250GB, 4GB Ram Res touch, EBN logo
Læs mere
EBN USB MSR READER Varenr.: Z0500022 Z0500022
Læs mere
EBN XPOS755S, 15"1, i3, win 7 pro Varenr.: F7508000-1 250GB, 4GB Ram, Black Capactive multi touch, CPU i3 6100TE (2.7 GHZ, TDP 35 watt )
Læs mere
EBN PSU 90W, 24V, 3,75A Varenr.: 221A0060 POS 755s
Læs mere
EBN XPPC72A 15", J1900, excl. OS Varenr.: H72TE301 Res Touch, 4GB Ram, 128GB SSD EU Cord, EBN logo
Læs mere
EBN XPOS72A, 15", J1900, Excl. OS Varenr.: F72TE102 SSD 128, 4GB Ram Res touch, EBN logo
Læs mere
EBN XPPC72A 10,4", J1900, excl. OS Varenr.: H720Q100 Res. touch, 2GB Ram, 320gb HDD UK Cord, EBN logo
Læs mere
EBN XPOS72A, 15", J1900, win10iot Varenr.: F72TE102-WIN10IOT SSD 128, 4GB Ram Res touch, EBN logo
Læs mere
EBN XPOS755S, 15"1, i3, Win 10 IoT Varenr.: F7508000-WIN10IOT SSD 64, 4GB Ram, Black Capactive multi touch, CPU i3 6100TE (2.7 GHZ, TDP 35 watt )
Læs mere
EBN XPOS755S, 15"1, i3, POSR7 Varenr.: F7508000-POSR7 SSD 64, 4GB Ram, Black Capactive multi touch, CPU i3 6100TE (2.7 GHZ, TDP 35 watt )
Læs mere
EBN XPOS755S, 15"1, i3, Excl. OS
EBN XPOS755S, 15"1, i3, Excl. OS Varenr.: F7508000 SSD 64, 4GB Ram, Black Capactive multi touch, CPU i3 6100TE (2.7 GHZ, TDP 35 watt )
Læs mere

{{vmRightBottomPopup.successMsg}}

{{vmRightBottomPopup.title}}

{{vmRightBottomPopup.body}}

*
*